Historie školy

 Hlavní obrázky: deska-kola.jpg          Historie školy       Hlavní obrázky: ul1sakaova.jpg


Původně zde stála zemědělská usedlost postavena r. 1830.

R.1894 věnoval Karel a Eliška Wesselých dům č. 342 k zřízení městského siročince, který počal plnit svůj úkol od r.1902. V r. 1950 byla provedena přístavba a byla předána Dětskému domovu.

V majetku školy je původní pamětní deska.

Z podnětu universitního profesora MUDr et PhDr Miloše Sováka byla 1.1.1958 založena Škola pro děti s vadami řeči.

V jednopatrové budově byly děti umístěny v šesti ložnicích v prvním poschodí. Vybavení bylo převzato z Dětského domova.  Učebnice a pomůcky do tříd pořídil zakládající ředitel. V přízemí byla jídelna, kuchyně, herna, šatna a třída.  Místnosti byly malé a vytápěny kamny.

Do 28.2.1958 byla otevřena jedna třída, v níž učil ředitel Josef Vrzák. Od 1.3.1958 byla po nástupu Ladislava Neveklovského zřízena další třída.

Patronátní návštěvy vykonával universitní profesor MUDr et PhDr  Miloš Sovák, Dr. Marta Sováková a Dr. František Kábele.  Na prázdniny byly děti odváženy autobusem do Prahy, kam si pro ně přijížděli rodiče.

V r. 1960 byl do tříd zaveden rozhlas po drátě a instalovány magnetické tabule. Od 1.1.1960 byl změněn název školy na Základní devítiletá škola pro nemluvící.

30.6.1963 byl z funkce odvolán Jos. Vrzák a na jeho místo nastoupil od 1.7. 1963 Lad. Neveklovský.

Od 1.7.1978 došlo ke jmenování nového ředitele Jana Pecha. Z jeho iniciativy došlo k rozsáhlé adaptaci a modernizaci budovy školy, která byla naléhavá řadu let.  Bylo vybudováno ústřední topení včetně kotelny, klimatizace kuchyně, do tříd, heren  a ložnic byl dán nový nábytek.

Od 1.1.1980 byl změněn název školy na Základní a zvláštní školu pro nemluvící v Týně nad Vltavou.

R. 1983 byla provedena na budově nová fasáda.  V tomto roce oslavila škola 25. výročí svého založení. Odbor školství JČ KNV v Českých Budějovicích udělil u příležitosti tohoto výročí Čestná uznání celému kolektivu školy.

1.9.1994 byla zahájena činnost SPC při ZŠ.

R.1998 -99 bylo rozšířené o pracoviště psychologa a v r. 2000 o sociální pracovnici.

16.8.1996 odchází do starobního důchodu po 37 letech působení na škole Jan Pech.

1.9.1996 převzala funkci ředitelky školy Marie Zahrádková. Dochází k rozšíření SPC na dvě logopedky.

r. 2005 byla provedena přístavba školy. Vznikla cvičebna, počítačová třída, logopedické pracoviště a  pracovna psychologa.  V půdní vestavbě byl nově zřízený internát pro ubytování třiceti žáků.

Od 1.1.2006 má škola nový název Základní škola logopedická Týn nad Vltavou.

Kontaktní informace
Adresa
Základní škola logopedická
Sakařova 342
375 01 Týn nad Vltavou

Telefon
ředitelna: 385 731 188
kancelář: 385 731 466
SPC: 385 731 824

E-mail
kancelar@zslogopedicka-tnv.cz

Internet
www.zslogopedicka-tnv.cz